ІНФОРМАЦІЯ

відповідно до підп.4, п.4, ст.35 Закону України Про акціонерні товариства.

  Відкрите акціонерне товариство «Гніванський кар`єр». надає   інформацію про загальну кількість акцій  станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах  (18.04.2019 року) – 10 000 000 штук;

Інформацію про загальну кількість голосуючих акцій  станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах  (18.04.2019 року) 4699177 штук.

23.04.2019 року.